Pokud nebudete mít k datu schválení žádosti o odklad žádné závazky po splatnosti, nebude mít odklad splátky negativní dopad do Bankovního registru klientských informací..

Pokud nebudete mít k datu schválení žádosti o odklad žádné závazky po splatnosti, nebude mít odklad splátky negativní dopad do Bankovního registru klientských informací.. O odklad splátek hypotečního úvěru v souvislosti s COVID-19 můžete zažádat na webu Hypoteční banky. Odklad je jednorázová záležitost, a proto dobře zvolte, jaký typ odkladu a na jakou dobu je pro vás nejvhodnější. Pokud to nestihnete, začne odklad platit od další splátky po schválení žádosti. Ano, požádat o odklad můžete, historie splácení zde nehraje roli. V případě odkladu splátek jistiny platíte úrok a všechny poplatky, případně pojistné, máte-li hypotéku u nás pojištěnu. Ne, žádost o odklad musíte podat sám na webu www.hypotecnibanka.cz. O odklad může požádat kterýkoliv z účastníků úvěrové smlouvy.. Abychom vám mohli odklad nastavit již od následující splátky, požádejte o něj alespoň 10 pracovních dní před dnem splátky. Odložit splátku je možné jen jednou, a proto dobře zvolte, jaký typ odkladu a na jakou dobu je pro vás nejvhodnější. Při odkladu splátek jistiny hradíte měsíčně úroky, případné poplatky, a to včetně poplatku za pojištění schopnosti splácet úvěr (máte-li ho sjednáno).. Vaše údaje budeme moci používat po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu. V případě odkladu celých splátek neplatíte poplatky ani pojištění schopnosti splácet úvěr, máte-li u nás pojištění sjednané.. Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. V případě, že i po skončení odkladu nebudete schopni úvěr řádně splácet, kontaktujte nás a společně budeme hledat řešení vaší situace.. Pouze pokud jste aktuálně v prodlení se splátkou, počítejte s tím, že doklad splátky vytvoří negativní záznam v Bankovním registru klientských informací.. Odklad splátek jistiny je dlouhodobé řešení na období 6 až 12 měsíců pro klienty, u kterých došlo k poklesu pravidelných příjmů. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.. K získání a využití uvedených. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.. Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČMSS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Požádat mohou klienti, kteří se v přímé souvislosti s koronavirovou epidemií dostanou do finančních potíží. Ano, pro každý úvěr zašlete samostatnou žádost, nejlépe prostřednictvím online formuláře na https://www.hypotecnibanka.cz/odklad-splatek/ nebo přes svou Hypoteční zónu.. Pokud si přejete souhlas odvolat, obraťte se na Zákaznické centrum ČMSS, tel. Informace zde obsažené nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani veřejným příslibem ČMSS. Stránky ČMSS využívají soubory cookies, aby se co nejlépe přizpůsobily vašim potřebám. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.. Veškerou administraci žádosti vyřizuje banka.. Již splatné platby bude třeba uhradit..

Značky:

žádost splatnost splátka informace souvislost banka záležitost doba historie role jistina hypotéka www.hypotecnibanka.cza smlouva schopnost strana situace adresa poloha linka analýza stránka aplikace možnost služba epidemie nabídka potřeba preference forma administrace platba žádosti splátky informací splátek žádost splátku informace splátkou